Køb, Salg og Vurdering

Ved køb og salg af kolonihave skal bebyggelse og havens anlæg vurderes efter Kolonihaveforbundet gældende regler af foreningen valgte vurderingsudvalg. Der kan ikke sælges kolonihaver over vurderingens maksimale pris.

Se Kolonihaveforbundets vurderingsregler her!

Vurdering bestilles af medlemmet hos foreningens bestyrelse og der fortages vurdering inden 30 dage. Medlemmet bør være tilsted ved vurderingen.

Der underskrive ejer erklæring for installationer der kræver autorisation for at disse kan indgå i vurderingen.

Se Ejererklæring her!

Der kan påføres løsøre på op til 20% af vurderingen og sælger udfærdiger en liste med pris på de effekter der medsælges. Køber kan fravælge at købe løsøre. Vurderingsrapporten sendes til foreningen som videresender til medlemmet.

Der opkræves et vurderingsgebyr, vedtaget på foreningen generalforsamling.

Vurderingsfolk der er valgt på foreningens generalforsamling, skal for at kunne virker deltage i følgende:

Vurderings grundkursus
Deltage i opdateringskursus hvert 2. år. Deltage i minimum 2 vurderinger årligt. Opnå kendskab til lokale byggeregler. Have kendskab til PC.

Kredsens ankeudvalg står for uddannelsen af valgte vurderingsfolk.

Kredsens vurderingsinstruktører har gennemgået Kolonihaveforbundets kursus for vurderingsinstruktører.

Anke af vurdering.
Nordjysk Kreds er ankeinstans, hvor lejer eller bestyrelsen kan anke en vurdering foretaget af foreningens valgte vurderingsudvalg.
Anke skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af den vurderingen som ønskes anket.

Vurderingsregler

Ejererklæring