Bartholine Jørgensens Minde
Bartholine Jørgensens Minde

Den 18. november 1935 meddeler Markvæsnet på et møde i Aalborg byråd,at de gennem længere tid har ført forhand­linger angående udleje af arealet vest for Frejas fodboldbaner i Vesterkæret (der hvor plejehjemmet Vestergården ligger i dag) til stiftelse af nye haveselskaber. Med hvem forhandlingerne førtes nævnes ikke.

Der forelå ellers ingeniørtegninger til udlægning af sportsplads på arealet. By­rådet vedtager ikke at udleje nogen del til sportsplads og flertallet indstiller, at hele arealet udlejes til haveselskab i 20 år. Min­dretallet ønsker ikke at udleje nogen del af arealet på længere åremål.

Sagen tilbagesendes derfor markudvalget til fornyet behandling.

Den 2. december 1935 indstiller Markvæs­net nu, at hele arealet udlejes til have­selskab i 20 år for en leje på 100 kr/måned/ tønde land.

Det foreslås, at lejemålet de første 10 år er uopsigeligt, hvorefter kommunen har ret til at overtage arealet, eller dele heraf, mod at yde erstatning efter nærmere anførte regler. Det foreslås endvidere, at kommunen forbeholder sig ret til, når som helst og uden erstatning, at overtage arealerne langs Annebergvej ca. 30 meter i dybden fra vejen.

Indstillingen tiltrådtes og grundstenen til etableringen af Bartholine Jørgensens Minde er lagt!