Du kan nu løbende læse referater fra møder, som kredsbestyrelsen afholder eller deltager i med kommunen. Du finder det i menuen “Referater”.